Perearsti saatekirjaga tegevusteraapiasse

Kuna tegevusterapeutide seas on olnud segadust teemal, kas perearstil on õigus saata patsienti otse tegevusteraapiasse (ilma vahepealse taastusarsti vastuvõtuta), küsisime antud küsimust Haigekassast. Nende vastus oli:

“Vastavalt sotsiaalministri 19.01.2007 määrusele „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ asuvad tervishoiuteenused 7053 ja 7054 perearstile täiendavalt tasutavate teenuste loetelus. Seega võib perearst patsiendi suunata otse tegevusterapeudile juhul, kui  teenuse osutajal on olema tervishoiuteenuse osutamiseks tegevusluba ning ta peab töötama tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja juures. Perearsti suunamine teenusele, kusjuures suunamiskiri (saatekiri) peab vastama kõigile saatekirjale esitatavatele nõuetele, st sisaldama muu hulgas selget suunamise eesmärki, suunanud perearsti isikukoodi ja e-maili aadressi.”

Seega võib perearst saata patsiendi otse tegevusteraapiasse. Rahastus tuleb perearstide uuringufondi alt.

Maailma tegevusteraapia päev 2016

Maailma tegevusteraapia päeva tähistame 27.oktoobril algusega kell 14:00 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

Sellel aastal toimub päeva tähistamine veidi teistsugusel moel. Kokku tulevad kõik tegevusteraapia huvilised ning maailmakohviku vormis panustame koos eriala arengusse. Iga osaleja arvamus ning ideed on teretulnud ja väärtustatud.

Mis on maailmakohvik?
Maailmakohvik on lihtne viis tuua kokku inimesi arutlema neile oluliste küsimuste üle. See võimaldab algatada olulisi vestluseid, leida erinevaid osapooli kaasates olemasolevatele probleemidele lahendusi ning ühiselt otsida tulevikku mõjutavaid uudseid ideid. Maailmakohvik sobib rakendamiseks eriti siis, kui soovitakse leida üles kollektiivne tarkus ja parimad lahendused. (https://www.kaasamine.ee/meetodid/maailmakohvik)

Maailmakohvikut juhib Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria õppetooli juhataja-lektor Vootele Tamme, kellega on tegevusteraapia õppetoolil tihe koostöö. Üritus on kõigile osalejatele tasuta.

Tegevusterapeutide assistentide tasemeõpe

Kuna 2020.aastast ei või enam tegevusterapeudi assistendid (läbinud TAI koolituse) rehabilitatsioonisüsteemis töötada, on Eesti Tegevusterapeutide Liidul koos Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga plaanis läbi viia tasemekoolitus tegevusterapeudi diplomi saamiseks. Seoses sellega palume kõigil antud tasemekoolitusest huvitatutel ETLiga ühendust võtta, et teaksime, kui paljud on antud koolitustest huvitatud.