Koolitused

Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, psühholoogia ja käitumisteaduste suund pakub võimalust osaleda kursustel:

 

Tantsu– ja liikumisteraapia alused, 13.09.2018 – 11.05.2019 (kokku 160 ak tundi loenguid)

Koolitusel käsitletavad teemad: Ülevaade tantsu– ja liikumisteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja on saanud praktilise kogemuse tantsu– ja liikumisteraapia protsessist, meetodite ja tehnikate rakendamisest ning omandanud oskuse iseseisvalt lihtsamaid töövõtteid eesmärgistatult rakendada.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Koolitajad: Terje Kaldur; MSc, Mari Mägi; MSc, Kaire Bachmann; MSc, Gerda Matvere.
Osavõtumaks: 1008 EUR. Registreeri koolitusele SIIT

Koolitusel käsitletavad teemad: 
Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegsed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega.
Muusikateraapia meetodid ja tehnikad ning nende rakendamine.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.
 

Koolitajad: Eve Lukk, PhD; Prof. Eha Rüütel; Kaia Laurik, MSc,  Jüri Kriisemann, MSc

Osavõtumaks: 1008 EUR. Registreeri koolitusele SIIT  

Visuaalkunstiteraapia alused, 13.09.2018 – 11.05.2019  (kokku 160 ak tundi loenguid)

Koolitusel käsitletavad teemad: Ülevaade visuaalkunstiteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja on saanud praktilise kogemuse visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamisest ning omandanud oskuse iseseisvalt rakendada lihtsamaid töövõtteid.

Sihtgrupp: Täienduskoolitusele on oodatud spetsialistid, kes on huvitatud visuaalkunstiteraapa  tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid kunstiteraapia magistriõppes.

Koolitajad: 
Prof. Eha Rüütel, Marika Ratnik MSc., Kai-Liis Gramakovski, MSc., Mari Lipp, MSc., Ene Kivi, MSc., Katrin Heinloo, MSc. 

Osavõtumaks: 1008 EUR. Registreeri koolitusele SIIT

Täiendav info:
Madli Tõitoja
Täiendusõppe spetsialist
TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut

Tel 58 160219