Koolitused

Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, psühholoogia ja käitumisteaduste suund pakub võimalust osaleda koolitusel:

ATH õpilase eripärade kaardistamine ja korrigeerimine kunstipõhiste meetoditega 19.10-07.12.2017, kokku 24 ak/h loenguid) 3 EAP

Koolitusel käsitletavad teemad: 
ATH olemus, esinemissagedus, ATH-ga lapse/pere intervjueerimine (intervjuu küsimused)
• ATH lapse eripärade (tugevuste-ja arengupotentsiaali) kaardistamine
• ATH lapse sotsiaalsed ja enesekohased oskused ning kognitiivseid funktsioone toetavate individuaalsete- ja grupimeetodil kunstipõhiste harjutustega tutvumine ja rakendamine

Koolitus osaleja on saanud
 ülevaate ATH olemusest ja lapse/pere intervjueerimisest, ATH laste juhtimisel abistavatest võtetest; teab ja oskab kasutada kunstipõhiseid harjutusi, mis toetavad ATH lapse eripärade kaardistamist; oskab kasutada kunstipõhiseid grupi- ja individuaalse meetodi harjutusi, mille abil toetada ATH lapse sotsiaalseid oskusi ja kognitiivseid funktsioone.

Sihtgrupp: koolipsühholoogid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, klassi- ja väikeklasside õpetajad – kes on huvitatud omakogemusele põhinevatest teadmistest ja oskustest, kuidas rakendada ATH lastega kunstipõhised harjutusi tunnis ja tugiteenustega integreerituna.

Koolitajad: Marika Ratnik, MSc on pere- ja kunstiterapeut ning Tallinna Ülikoolis visuaalkunstiteraapia lektor. Kunstiterapeudina töötab kunstiteraapia meetodil erinevate sihtgruppidega (lapsed, noorukid, pered).

Mari-Liis Saarela, MSc, kliiniline psühholoog, Psühhiaatria ja Psühhoteraapia keskuses SENSUS.

Osavõtumaks: 126 EUR.  Registreeri koolitusele SIIT

Koolitus toimub: Räägu 49, Tallinn. Ruumis 317.

Külasta ka meie Facebook`i lehte

Täiendav info:
Madli Tõitoja
Täienduskoolituse spetsialist
TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut
www.tlu.ee/lti 
e-mail: madli.toitoja@tlu.ee
Tel 639 1752


Pediatric Neuro-Developmental Treatment Courses (30.11 – 9.12.2017)