Koolitused

Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, psühholoogia ja käitumisteaduste suund pakub võimalust osaleda järgmistel koolitusel:

Tantsu- ja liikumisteraapia võimalused aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamiseks (18.01-26.01.2018)

Koolituse eesmärgiks saada ülevaade ATH olemusest, esinemissagedusest ja komorbiitsusest, TLT eesmärkidest töös ATH-ga lastega (kehateadlikkuse ja loovuse arendamine, enesehinnangu toetamine, emotsioonide tundmine ja juhtimine, eneseregulatsioonioskuse ja sotsiaalsete oskuste arendamine); tutvuda ATH-ga laste toetamiseks koostatud TLT mudeliga ja osa saada õppest mudeli kasutamiseks (tööpõhimõtted, teraapia tasandid, toetavad fookused, põhieesmärgid ja näidisharjutused).

Koolitusele ootame: Erivajadustega lastega töötavad ja teemast huvitatud spetsialistid (eripedagoogid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, tugiisikud, õpetajad) ja lapsevanemad.

Koolitaja: Kaire Bachmann, MSc on tantsu- ja liikumisterapeut MTÜ-s Papaver, mille põhiliseks sihtgrupiks on erivajadusega lapsed ja noored ning alaealiste komisjoni poolt suunatud noored.

Osavõtumaks: 105 EUR

Registreeri koolitusele SIIT

Koolitus toimub: Räägu 49, Tallinn. Ruumis 317.

Lisainfo leiad SIIT

Loodushelide toimest inimesele ja kasutamisest linnakeskkonnas (24.01.2018)

Koolituse eesmärgiks saada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi kogemusi loodushelide kasutamiseks psühhofüüsilises regulatsioonis, ülevaade loodushelide kasutamisest kliinilises keskkonnas ja linnakeskkonnas avalikul tasandil.

Koolitusele ootame: huvilised, kes soovivad teada loodushelide toimest ja selle mõjust

Koolitaja: Ivar Vinkel, MA (psühholoogia), magistritöö teemal „Looduslike helitaustade salvestiste katseruumis kuulmisel tekkivatest enesetunde muutustest“, mille eest II auhind Eesti Teaduste Akadeemia korraldatud üliõpilaste teadustööde konkursil 2009.

Osavõtumaks: 40 EUR

Registreeri koolitusele SIIT

Koolitus toimub: Räägu 49, Tallinn. Ruumis 317.

Lisainfo leiad SIIT

Savitöö laste- ja noorukitega (26.01-17.02.2018)  

Koolituse eesmärgiks on mõista savitööd kui kunstiterapeutlist vahendit tegevuses laste ja noorukitega ja õppida seda kasutama. Savi kui materjali ajalugu ja potentsiaal. Savitöö mõiste ja ülevaade savitöö kasutamise tulemuslikkusest laste- ja noorukitega. Käelise tegevuse seosed aju arenguga. Visuaalne ja haptiline maailmataju. Kehamälu. Praktiliste harjutuste läbitegemine järgmistel eesmärkidel: käte motoorika, kehatunnetuse ja minatunnetuse arendamine; agressiivse käitumise elimineerimine; koostöö oskuste arendamine; loovuse avaldumise toetamine.

Koolitusele ootame: laste- ja noorukitega töötavad psühholoogid, huvijuhid, noorsootöötajad, kunstiõpetajad

Koolitaja: Eda Heinla, PhD, töötab TLÜ Loodus-ja terviseteaduste instituudis, kunstiteraapiate õppekaval, loovusõpetuse dotsendina ja Tallinna Perekeskuses psühholoogina. Rave Puhm, MSc, töötab AS Põhja-Eesti Taastusravikeskuses loovterapeudina, vabakutseline kunstnik.

Osavõtumaks: 140 EUR

Registreeri koolitusele SIIT

Koolitus toimub: Räägu 49, Tallinn. Ruumis 310.

Lisainfo leiad SIIT

Kõikide kunstiteraapiate koolitustega saab tutvuda SIIN.

Külasta ka kunstiteraapiate Facebook`i lehte

Täiendav info:
Madli Tõitoja
Õppe- ja täienduskoolituse spetsialist
TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut
www.tlu.ee/lti
e-mail: madli.toitoja@tlu.ee
Tel 639 1752


21. novembril 2017 toimub HNKR-s Camp Scandinavia poolt organiseeritud tasuta seminar  Perspective on rehabilitation for neurological disorders, kus tutvustatakse pakutavaid abivahendeid vaheldumisi teoreetiliste ettekannetega. Ettekanded on inglise keelsed. Kõik huvilised on oodatud. Registreerumiseks kirjuta: Jonas.Bergstrom@allardint.com enne 3.11.2017.

Lisainfo: Perspective on rehabilitation for neurological disorders


Pediatric Neuro-Developmental Treatment Courses (30.11 – 9.12.2017)