Liiduga liitumine

Vastavalt ETL põhikirjale on liidul hääleõigusega liikmed, hääleõiguseta liikmed, välisliikmed ja auliikmed.

1. Hääleõiguslikuks liikmeks on tegevusterapeudid, kes on läbinud Maailma Tegevusterapeutide Föderatsiooni (WFOT) poolt tunnustatud õppekava (omavad erialast kõrgharidust). Hääleõigusega liikmel on õigus osaleda hääleõigusega liidu üldkoosolekul ja olla valitud juhatusse ja kontrollorganisse. Eesti Tegevusterapeutide Liidu liikme aastamaks on 25 EUR.

2. Hääleõiguseta liikmeteks võivad olla tegevusterapeudina töötavad isikud, kellel puudub erialane kõrgharidus (tegevusterapeudi assistendid, kes on lõpetanud TAI koolituse) või tegevusteraapia eriala üliõpilased. Hääleõiguseta liikmel on õigus osaleda liidu üritustel, saada liidult abi professionaalsete huvide kaitsel, astuda liidust välja, kasutada ettenähtud korras liidu vara ja saada liidu liikmete ettenähtud soodustusi. Hääleõiguseta liikme aastamaks on 10 EUR.

3. Auliikmeks võivad olla isikud, kellel on väljapaistvaid teeneid liidu ees või eriala arendamisel. Auliige nimetatakse üldkoosoleku otsusel.

4. Välisliikmeks võib olla iga isik või organisatsioon, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Välisliige kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kirjaliku avalduse alusel. Avaldus tuleks esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile tegevusteraapia@gmail.com. Liitumisavalduse leiad SIIT.