Koolitused

Hylton koolitus 6.dets..jpg


Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, psühholoogia ja käitumisteaduste suund kutsub osalema koolitusel  Muusikateraapia alused, 25.01.2019- 01.06.2019

Koolituse eesmärgid: Kujundada teadmised muusikateraapia rakendamise eesmärkidest, põhimõtetest, protsessist, taustateooriatest, kaasaegsetest arengutest ja rakendustest erinevate sihtrühmadega ning saadud omakogemuste baasil õppida kasutamamuusikateraapia meetodeid ja tehnikaid, ette valmistada sisseastumiseks kunstiteraapiate magistriõppe muusikateraapia suunale.

Teemad: Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegseed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega. Muusikateraapia meetodid ja tehnikad.

Sihtgrupp:
Spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.

Põhiõppejõud Eve Lukk, PhD: Eve Lukk on muusikaterapeut ja terapeutilise hääletöö meetodite arendaja, koolitaja ja lektor, kaitsnud doktorikraadi muusikateadustes muusikateraapia suunal Hamburgi Muusika ja Teatri Ülikoolis (Hochschule für Musik und Theater Hamburg). Muusikaterapeudina töötab ajutrauma järgsete klientidega, psüühikahäirete ja vaimupuudega noortega rehabilitatsioonis ning terapeutilise hääletöö enesearengurühmadega.

Osavõtumaks: 588 EUR. Registreeri koolitusele SIIT.

Kunstiteraapiate koolitused
Loodus- ja terviseteaduste instituut | School of Natural Sciences and Health
Tallinna Ülikool | Tallinn University
Narva mnt 25, 10120 Tallinn, Estonia

+372 639 1752

www.tlu.ee | www.tlu.ee/en


29. novembril toimub Tallinnas seminar, mille teemaks on hooldust vajavava (eaka) inimese abistamine. Peamine eesmärk on anda spetsialistile uusi teadmisi, mida töös vaja on.

Nõu annavad:
· vandeadvokaat (Ants Nõmper);
· perearstide seltsis hoolduse temaatikat esindava perearst (Helen Lasn);
· suure hooldushaigla juht (Eve Karmo);
· pädev ametnik (Häli Tarum).

Seminari tavahind on 78 eurot (sisaldab käibemaksu), kuid Eesti Tegevusterapeutide Liidu liikmetel on võimalus osaleda 50% soodsama hinnaga ehk 39 eurot koos käibemaksuga.
Rohkem infot seminari kohta saab siit: https://pood.aripaev.ee/omastehooldus

Koolitus annab täienduspunkte. Üritus algab varasel pärastlõunal, et kohale jõuaks ka väljastpoolt Tallinna. See toimub väiksemas ringis, Lutheri Masinasaalis (Vana-Lõuna 39/1).

NB! Soodushinnaga läbi kodulehe registreerida ei saa, selleks oleks vaja saata osalemissoov koos vajaliku infoga (nimi, töökoht, ametinimetus, isikukood, kui on tunnistuse soov, mobiili number ja e-posti aadress) Karin Tamm’ele karin.tamm@aripaev.ee.


Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, psühholoogia ja käitumisteaduste suund pakub võimalust osaleda koolitustel:

Kunstiteraapia lasteaias ja koolis: töö piiride ja grupi kui tervikuga, 12.10.2018 

Koolitusel käsitletavad teemad: Töö grupi kui tervikuga: võrgustikutöö grupiga (Schmeer, 2006) ja arengulise kunstiteraapia võrgustikumudel (Sein-Garcia, 2017). Kiusamine lasteaias ja koolis. Grupitöö meetodid tööks piiridega (nt sotsiomeetria).

Sihtgrupp: Kooli- ja lasteaiaõpetajad, beebikooliõpetajad, kunstiõpetajad, koolipsühholoogid, loovterapeudid, sotsiaaltöötajad.

Koolitaja:  Mai Sein-Garcia, MSc, MA

Osavõtumaks: 65€. Registreeri koolitusele SIIT

Loovteraapia tehnikad abiks igapäevatöös laste ja noortega,  02.11.2018-03.11.2018

Koolitusel käsitletavad teemad: Praktiliste harjutuste ja omakogemuse abil õpitakse, kuidas rakendada loovteraapilisi tehnikaid laste ja noortega kontakti loomiseks, sotsiaalsete ja funktsionaalsete oskuste ning üdise arengu toetamiseks. Harjutused kunstiteraapiast, tantsu- ja liikumisteraapiast, muusikateraapiast, draamateraapiast.

Sihtgrupp: Õpetajad, sotsiaapedagoogid, eripedagoogid, noorsootöö spetsialistid

Koolitaja:  Kai-Liis Gramakovski, MSc

Osavõtumaks: 140€. Registreeri koolitusele SIIT

Vanem-laps diaadikunstiteraapia, 03.11.2018 – 01.12.2018

Koolitusel käsitletavad teemad:  Vanem-laps diaadi kunstiteraapia teoreetilised lähenemised. Lapsevanemate ettevalmistamisel abistavad töölehed. Kunstiteraapia meetodid, tehnikad ja vahendid diaaditeraapia eesmärkidest lähtuvalt.

Terapeudile ja lapsevanemale vajalikud oskused vanem-laps diaadikunstiteraapia rakendamiseks. Lapsevanema diaadiprotsessiks ettevalmistamine. Diaadiprotsessi tulemuslikkuse hindamine.

Sihtgrupp: Loovterapeudid, kes on eelnevalt läbinud kunstiteraapiate magistriõppe; loovterapeudid, kes on Eesti Loovteraapiate Ühingu liikmed.

Koolitaja:  Marika Ratnik, MSc

Osavõtumaks: 165€. Registreeri koolitusele SIIT

Kunstiteraapia lasteaias ja koolis: töö pervasiivsete, ATH ja õpiraskustega lastega, 09.11.2018

Koolitusel käsitletavad teemad:  Arengulise kunstiteraapia konteks lasteaias ja koolis; HEV laste grupid lasteaias ja koolis; loovharjutused ja trauma taustaga laspsed (k.a. kiindumushäirega lapsed); loovharjutused, aju täidesaatvad funktsioonid ja ATH; loovharjutused ja pervasiivsed arenguhäired; loovharjutused ja õpiraskustega lapsed (ka kõneraskustega lapsed).

Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, õpetajad, psühholoogid, eripadagoogid, kunstiterapeudid

Koolitaja:  Mai Sein-Garcia, MSc, MA

Osavõtumaks: 65€. Registreeri koolitusele SIIT