Koolitused

 

Reumafoorum 2019 – Artroosiga saab hakkama?!


Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, psühholoogia ja käitumisteaduste suund pakub võimalust osaleda koolitustel:

Vanem-laps kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega (09.04.2019)

Koolituse eesmärgiks on saada ülevaade vanem-laps kunstiteraapia meetoditest beebide ja väikelastega arengulise kunstiteraapia kontekstis ning saada omakogemus sobilike harjutuste rakendamisest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • arengulise kunstiteraapia konteks vanem-laps teraapias (Malchiodi, 2012; Perry, 2006; Lusebrink, 2010);

  • kiindumine ja kommunikatsioon (Macintyre, 2012) – kaks peamist protsessi beebi ja vanema vahel;

  • kiindumushäire ja kuidas seda ära tunda (Rygaard, 2016);

  • varajase sekkumise võimalused (Acquarone, 2004) ning loomingulised tegevused lapse mina ja mina-teadlikkuse kujunemisel (Duffy, 2005; Foks-Appelman, 2007: 3);

  • puudutusel, rütmil, kiikumisel ja imitatsioonil põhinevad loovtegevused.

OSAVÕTUMAKS: 75 EUR

Koolitaja: Mai Sein- Garcia, MSc, MA.

Registreeri koolitusele SIIN

Kunstiteraapia meetodid lasteaias ja koolis: töö emotsioonidega (10.05.2019)

Koolituse eesmärgiks on saada ülevaade lasteaeda ja kooli sobivatest kunstiteraapilistest emotsioonidega töötamise meetoditest ning saada omakogemus sobilike harjutuste rakendamisest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • arengulise kunstiteraapia kontekst lasteaias ja koolis ning tunnetega töö koht selles (Malchiodi, 2012; Perry, 2006; Lusebrink, 2010);

  • emotsioonide kaardistamine: minu emotsioonide raamatu loomine

  • rasked tunded ja nende läbitöötamise võimalused,

  • nukkude kasutamine kunstiterapeutilises töös lastega.

OSAVÕTUMAKS: 75 EUR

Koolitaja: Mai Sein- Garcia, MSc, MA.

Registreeri koolitusele SIIN

Praktiline kunstiteraapia (26.06.2019 – 28.06.2019)

Koolituse eesmärgiks on saada sissejuhatav ülevaade kunstiteraapia teooriatest, meetoditest ja kunstiteraapias kasutatavatest materjalidest. Praktiline sissejuhatus kunstiteraapia meetodite ja materjalide tundmaõppimisele. Mis on kunstiteraapia? Kuidas kunstiterapeudid töötavad? Kogemuslik õpe: kunstiteraaapias kasutatavate materjalide proovimine. Kunstiteraapia meetodid omakogemuse ja analüüsi kaudu. Reaalsete klientide kunstitööd õppevideotes ja juhtumianalüüsid õppejõu praktikast.

OSAVÕTUMAKS: 200 EUR

Koolitaja: Victoria Scotti, PhD

Registreeri koolitusele SIIN

Olete oodatud osalema!