Koolitused

Kutsume Teid osalema 20. veebruaril 2019 Tallinnas, Sokos Hotel Virus toimuvale koolitusele:

ARENGUD MEDITSIINIÕIGUSES ERIALASE VASTUTUSE VALDKONNAS. ANDMEKAITSEREFORM TERVISHOIUSEKTORIS (Ingeri Luik-Tamme)

Eesmärk: Käsitleda kõige värskemat kohtupraktikat, mis seondub tervishoiuteenuse osutamise ja arsti vastutusega nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades. Selgitatakse, millele võiks vastutuse juhtumitest tulenevalt oma igapäevatöös rohkem tähelepanu pöörata ning kuidas minimaliseerida vastutusega seonduvaid riske. Käsitletakse seda, kuidas rakendub isikuandmete kaitse üldmäärus tervishoiusektoris. Samuti on koolituse eesmärgiks tõsta osalejate õigusteadlikkust selles osas, mida peaks patsiendi isikuandmete töötlemisel arvestama ning samuti jagada praktilisi näpunäiteid isikuandmete töötlemist kirjeldavate dokumentide koostamiseks, isikuandmete kasutamiseks ja tervishoiuteenuse osutaja töö nõuetekohaseks korraldamiseks. Koolitusel selgitatakse tervishoiusektorit puudutavaid muudatusi, mis tulenevad uuest isikuandmete kaitse seadusest (isikuandmete töötlemine teadusuuringutes, töötlustoimingute logimise nõuded jne).

129€+km

NB! Äsja trahviti Portugali haiglat 400 000 EUR-iga andmekaitse üldmääruse (GDPR) nõuete rikkumise eest.


Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, psühholoogia ja käitumisteaduste suund pakub võimalust osaleda koolitusel Joonistamistehnikad lapsega kontakti loomisel ja personaalse narratiivi nähtavaks muutmisel, 24.01.2019-22.02.2019

Koolituse eesmärgid: saada ülevaade laste joonistamisoskuse arengulisest kujunemisest, seda toetavatest ja piiravatest teguritest; joonistuste kasutamisest lastega kontakti loomise ja suhtluse hõlbustajana; ülevaade ja kogemus joonistamisel põhinevatest tehnikatest, mis võimaldavad lastega töötavatel spetsialistidel hõlpsamini lastega kontakti saavutada ja lastel oma mõtteid, tundeid ja kogemusi väljendada; praktilised oskused joonistamistehnikate kasutamiseks (kuidas toetada last pildi abil oma loo jutustamiseks, instruktsioonide andmine).

Teemad: Laste joonistamisoskuse areng ja kujunemine, seda toetavatest ja piiravatest tegurid, joonistus kui võimalus kontakti loomisel ja suhtluse hõlbustamisel.
Enamkasutatavad joonistamistehnikad: mis aitavad nähtavaks muuta lapse suhtumise iseendasse; mis aitavad nähtavaks muuta lapse tajumuse talle lähedastest suhete; mis aitavad lapsel sõnastada oma mõtted ja tunded; mille abil on võimalik kaardistada lapse muresid ja/või traumaatilisi kogemusi.

Sihtgrupp: Lastekaitsetöötajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad, tugiisikud

Õppejõud: Marika Ratnik, MSc, on pere- ja kunstiterapeut, Circle of Security vanema koolitusprogrammi koolitaja ja Tallinna Ülikoolis visuaalkunstiteraapia lektor ja õppesuperviisor.

Laste intervjueerimisel ja kunstipõhisel hindamisel kasutatavad erinevad hindamismeetodid ja tehnikad on üks huvipakkuvatest valdkondadest, millega Marika on tegelenud alates 2007. aastast.
Osavõtumaks: 140 EUR. Registreeri koolitusele SIIT.

Olete oodatud osalema!


Kutsume 13. veebruaril toimuvale koolitusele “Eesmärgipärased tegevused psühhiaatrilise häirega patsiendile”.

Koolitusele on oodatud tegevusterapeudid, tegevusjuhendajad, vaimse tervise õed ja hooldajad.

Koolituse läbinu teab, kuidas ja millistele patsientidele milliseid eesmärgipäraseid tegevusi valida ning kuidas see mõjutab patsientide tegevusvõimet.

Käsitletavad teemad:
• Eesmärgipäraste tegevuste olulisus ja soovitused tegevusteks
erinevatele patsientidele
• Kognitiivsed tegevuseeldused
• Patsiendi päevaplaan
• Meeskonnatöö roll tegevusse kaasamises
• Stressi maandav töötuba

Koolitajad: Egle Aun, Helena Veelmaa, Eva-Mai Kalavus
Koolituse kestus: 6 tundi (9.00-14.00)
Koolitus toimub Seewaldi klubimajas (Paldiski mnt 52)
Osavõtutasu: 70€+KM

Registreeruda saab lingil http://koolitus.regionaalhaigla.ee:8080/courses/list/2019/2


Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, psühholoogia ja käitumisteaduste suund kutsub osalema koolitusel Muusikateraapia alused, 25.01.2019- 01.06.2019

Koolituse eesmärgid: Kujundada teadmised muusikateraapia rakendamise eesmärkidest, põhimõtetest, protsessist, taustateooriatest, kaasaegsetest arengutest ja rakendustest erinevate sihtrühmadega ning saadud omakogemuste baasil õppida kasutamamuusikateraapia meetodeid ja tehnikaid, ette valmistada sisseastumiseks kunstiteraapiate magistriõppe muusikateraapia suunale.

Teemad: Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegseed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega. Muusikateraapia meetodid ja tehnikad.

Sihtgrupp:
Spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.

Põhiõppejõud Eve Lukk, PhD: Eve Lukk on muusikaterapeut ja terapeutilise hääletöö meetodite arendaja, koolitaja ja lektor, kaitsnud doktorikraadi muusikateadustes muusikateraapia suunal Hamburgi Muusika ja Teatri Ülikoolis (Hochschule für Musik und Theater Hamburg). Muusikaterapeudina töötab ajutrauma järgsete klientidega, psüühikahäirete ja vaimupuudega noortega rehabilitatsioonis ning terapeutilise hääletöö enesearengurühmadega.

Osavõtumaks: 588 EUR. Registreeri koolitusele SIIT.

Kunstiteraapiate koolitused
Loodus- ja terviseteaduste instituut | School of Natural Sciences and Health
Tallinna Ülikool | Tallinn University
Narva mnt 25, 10120 Tallinn, Estonia

+372 639 1752

www.tlu.ee | www.tlu.ee/en