Koolitused

Neuropsühholoogilised sekkumised taastusravis


Kutsume Teid osalema 20. veebruaril 2019 Tallinnas, Sokos Hotel Virus toimuvale koolitusele:

ARENGUD MEDITSIINIÕIGUSES ERIALASE VASTUTUSE VALDKONNAS. ANDMEKAITSEREFORM TERVISHOIUSEKTORIS (Ingeri Luik-Tamme)

Eesmärk: Käsitleda kõige värskemat kohtupraktikat, mis seondub tervishoiuteenuse osutamise ja arsti vastutusega nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades. Selgitatakse, millele võiks vastutuse juhtumitest tulenevalt oma igapäevatöös rohkem tähelepanu pöörata ning kuidas minimaliseerida vastutusega seonduvaid riske. Käsitletakse seda, kuidas rakendub isikuandmete kaitse üldmäärus tervishoiusektoris. Samuti on koolituse eesmärgiks tõsta osalejate õigusteadlikkust selles osas, mida peaks patsiendi isikuandmete töötlemisel arvestama ning samuti jagada praktilisi näpunäiteid isikuandmete töötlemist kirjeldavate dokumentide koostamiseks, isikuandmete kasutamiseks ja tervishoiuteenuse osutaja töö nõuetekohaseks korraldamiseks. Koolitusel selgitatakse tervishoiusektorit puudutavaid muudatusi, mis tulenevad uuest isikuandmete kaitse seadusest (isikuandmete töötlemine teadusuuringutes, töötlustoimingute logimise nõuded jne).

129€+km

NB! Äsja trahviti Portugali haiglat 400 000 EUR-iga andmekaitse üldmääruse (GDPR) nõuete rikkumise eest.


Kutsume 13. veebruaril toimuvale koolitusele “Eesmärgipärased tegevused psühhiaatrilise häirega patsiendile”.

Koolitusele on oodatud tegevusterapeudid, tegevusjuhendajad, vaimse tervise õed ja hooldajad.

Koolituse läbinu teab, kuidas ja millistele patsientidele milliseid eesmärgipäraseid tegevusi valida ning kuidas see mõjutab patsientide tegevusvõimet.

Käsitletavad teemad:
• Eesmärgipäraste tegevuste olulisus ja soovitused tegevusteks
erinevatele patsientidele
• Kognitiivsed tegevuseeldused
• Patsiendi päevaplaan
• Meeskonnatöö roll tegevusse kaasamises
• Stressi maandav töötuba

Koolitajad: Egle Aun, Helena Veelmaa, Eva-Mai Kalavus
Koolituse kestus: 6 tundi (9.00-14.00)
Koolitus toimub Seewaldi klubimajas (Paldiski mnt 52)
Osavõtutasu: 70€+KM

Registreeruda saab lingil http://koolitus.regionaalhaigla.ee:8080/courses/list/2019/2