Tegevusterapeut

TEGEVUSTERAPEUT

Tervishoiu Kutsenõukogu andis Eesti Tegevusterapeutide Liidule tegevusterapeut tase 6 kutse andmise õiguse 12. aprill 2018.a. koosoleku otsusega nr 4.1. kehtivusega kuni 11.04.2023.

Tegevusterapeut tase 6 kutsestandard on leitav siit: https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10684200

Järgmine kutse andmise voor toimub 2018 sügisel.

Kutsekomisjoni liikmed:

Töötajate esindajad:

 1. Ida Joao-Hussar, MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liit
 2. Heili Piilberg, MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liit

Tööandja esindajad:

 1. Tuuli Erm, AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus

Koolitajate esindaja

 1. Käty Saluveer, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Muud huvitatud osapooled

 1. Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koda

KUTSE TAOTLEMINE

Kutse tegevusterapeut, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

 1. tegevusteraapiaalane kõrgharidus;
 2. erialane täiendkoolitus või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt ühe (1) EAP (26 akadeemilist tundi) ulatuses viimase kolme aasta jooksul;
 3. vähemalt 6-kuuline erialase töö kogemus pärast erialase kõrghariduse omandamist vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul.

Hindamismeetodid:

 1. taotleja kirjalikult esitatud juhtumianalüüsi hindamine;
 2. intervjuu taotlejaga.

Kutse taotlemine toimub 2 etapis:

 1. kirjaliku juhtumi analüüsi esitamine – juhtumianalüüs peab vastama kutsestandardi kohustuslikele kompetentsidele; taotleja tõendab hinnatavaid kompetentse juhendi järgi koostatud juhtumi analüüsi tabelis;
 2. intervjuu – taotleja tõendab kompetentse, esitades oma juhtumianalüüsi (aeg max 30 minutit) ja vastab suuliselt hindamiskomisjoni küsimustele vahetult või hindamiskomisjoni poolt etteantud ettevalmistusaja järel.

Juhtumi analüüsi valikul tuleb lähtuda järgnevast:

 1. juhtum on võetud taotleja viimase kahe aasta töökogemusest;
 2. juhtum peab olema valitud nii, et selle kaudu on võimalik kirjeldada kõigi nõutud kompetentside tegevusnäitajaid.

KONTAKTISIK

Piret Laur, mobiil +372 5347 5939, e-post: ttkutse@gmail.com