Liikmemaks

Vastavalt juhatuse otsusele on hääleõigusliku liikme liikmemaks aastas 25 eurot ja hääleõiguseta liikme liikmemaks 10 eurot. Vastavalt liidu põhikirjale tuleb aastamaks tasuda antud aasta 1.märtsiks.

Liikmemaks kanda üle MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liidu kontole EE171010220263626224, selgitusse märkida “liikmemaks ja aastaarv” (nt liikmemaks 2012).