Uudised

Tegevusterapeut tase 6 kutse andmine

Eesti Tegevusterapeutide Liit kuulutab välja tegevusterapeut tase 6 kutse andmise 2018.aastal. 

Alanud on dokumentide esitamine tegevusterapeut tase 6 kutse taotlemiseks või taastõendamiseks. Dokumentide esitamise kuupäev on 20.detsember 2018.a. (viimane tööde laekumise aeg 20.12. kell 23:59). Kutse taotlemiseks tuleb dokumendid esitada Moodle keskkonnashttps://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=24354. Esitatud dokumentidest peavad olema digiallkirjastatud avaldus taotleja ning töökogemuse tõend tööandja poolt.

Käesoleva kirjaga soovib Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatus juhtida tegevusterapeutide tähelepanu Eesti Haigekassa juhatuse 26.06.2018. a otsusega nr 294 kinnitatud Ravi rahastamise lepingu üldtingimuste punktile 9.3., mille kohaselt võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui teenuse osutamisel osalevad Tervishoiuteenuse osutaja juures töötavad logopeed, kliiniline psühholoog, füsioterapeut ja tegevusterapeut, kes on registreeritud kutseregistris. [antud punkt on ravi rahastamise lepingu üldtingimustes olnud sees vähemalt alates 2012. aastast]. Kutsetunnistuse puudumine võib saada takistuseks tööle asumisel ning tingida olukorra, kus osutatud tegevusteraapia teenust ei rahastata.

Hetkel on kutseregistris registreeritud 18 tegevusterapeuti, kellest 11 peaksid taastõendama oma kutset antud kutse andmise vooru raames. Need tegevusterapeudid on: Agnes Loos, Heili Piilberg, Ingrid Saarmets, Kristiina Didrik, Kaire Kasema, Külli Kaskla, Kairi Lees, Katrin Viira, Mariliis Põld, Piret Laur, Ulla Evestus.

Kutsekomisjoni poolt on olemas valmisolek vaadata kõik novembri lõpuks laekuvad dokumendid läbi nii et olemasoleva kutse (kehtivusega kuni 11.12.2018) ja taotletava kutsetunnistuse vahele ei jää perioodi, kus inimesel pole kehtivat kutsetunnistust.

KUTSE TAASTÕENDAMINE (neile, kelle kutsetunnistuse kehtivus saab läbi):

Taastõendamine toimub ainult esitatud dokumentide põhjal.

Kutse taastõendamise eeltingimused on:

  1. Vähemalt kolmeaastane erialase töö kogemus vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul.
  2. Erialane täiendkoolitus või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt kolme (3) EAP (1 EAP= 26 akadeemilist tundi) ulatuses viimase kolme aasta jooksul.

Kutse taastõendamise tasu on 58 eurot, mis tuleb maksta Eesti Tegevusterapeutide Liidu kontole EE841010220274867221, seletusse märkida “TT kutse taastõendamise tasu + taotleja nimi”.

KUTSE TAOTLEMINE (neile, kellel kehtivat kutsetunnistust pole)

Kutse taotlemise eeltingimused on:

  1. Tegevusteraapiaalane kõrgharidus;
  2. erialane täiendkoolitus või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt ühe (1) EAP (26 akadeemilist tundi) ulatuses viimase kolme aasta jooksul;
  3. vähemalt 6-kuuline erialase töö kogemus pärast erialase kõrghariduse omandamist vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul.

Kutse taotlemine toimub 2 etapis:

  1. kirjaliku juhtumi analüüsi esitamine – juhtumianalüüs peab vastama kutsestandardi kohustuslikele kompetentsidele;
  2. intervjuu – taotleja tõendab kompetentse, esitades oma juhtumianalüüsi (aeg max 30 minutit) ja vastab suuliselt hindamiskomisjoni küsimustele vahetult või hindamiskomisjoni poolt etteantud ettevalmistusaja järel.

Juhtumi analüüsi valikul tuleb lähtuda järgnevast:

  • juhtum on võetud taotleja viimase kahe aasta töökogemusest;
  • juhtum peab olema valitud nii, et selle kaudu on võimalik kirjeldada kõigi nõutud kompetentside tegevusnäitajaid.

Kutse taotlemise tasu on 187 eurot, mis tuleb maksta Eesti Tegevusterapeutide Liidu kontole EE841010220274867221, seletusse märkida “TT kutse taotlemise tasu + taotleja nimi”.

Kutse taotlemise teine etapp ehk intervjuu toimub jaanuari 4. nädalal (21.01-27.01). Täpsem kuupäev lisatakse Moodle keskkonda ja kutse andja kodulehele.

Kutse andmisega seotud kontaktisik on Anne-Mari Rebane, mobiil +37258138108, e-post ttkutse@gmail.com

Kutseeksamiga seotud dokumendid on üleval Moodle keskkonnas või liidu kodulehel.

Tegevusteraapia nipid lapsevanemale

Maailma tegevusteraapia nädalal (22. oktoober – 26. oktoober) olid igal hommikul Terevisiooni eetris tegevusteraapia klipid lapsevanematele, kus näidati nutikaid lahendusi igapäevaelu tegevuste õpetamiseks lapsele.

Kui tundsid, et olemasolevad klipid on vajalikud ja sarnaseid õpetusi võiks olla veelgi rohkem, siis toeta järgmise viie tegevusteraapia klipi valmimist.
Annetuse saad teha: http://www.epifond.ee/

Klippe näed siit:

Sokkide jalgapanemine

Riietumine

Paelte sidumine

Kääridega lõikamine

Käekirja parandamine

Maailma tegevusteraapia päev

Seekord tähistasime Maailma tegevusteraapia päeva Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusteraapia simulatsioonikorteri avamisega. Ühise kogemuskokkamise käigus – osalejad simuleerisid pimedaid, nägemispuudelisi, ratastoolis ja ühe käega inimesi – valmisid suured pannipitsad ja maitsev küpsisetort! Oli tore ja uusi kogemusi täis õhtu. Aitäh kõigile osalejatele!

ETLi suvepäevad 2018

Head tegevusterapeudid ja tegevusteraapia tudengid!

Eesti Tegevusterapeutide Liidu suvepäevad toimuvad sel aastal 3.-4. augustil Ojaäärse loodusmajas. Loodusmaja asub Lääne-Virumaal, Tallinnast 1 h autosõidu kaugusel.
Nii nagu eelmisel aastal on ka sel korral oodata huvitavaid loenguid, sisukaid jutuajamisi ja mõnusat seltskonda. Loengutega astuvad teie ette Krista Papp (meditsiini doktor, noorukite psühhiaater, psühhoterapeut) ja Hille Maas (FT, MSc).
Osalustasu on 25€ inimene, hind sisaldab majutust Ojaäärse loodusmajas, õhtu- ja hommikusööki, sauna ja muidugi loenguid. Osalustastu kanda kontonumbrile EE251010010500168011, saaja Kristi Viimsalu, selgituseks suvepäevad2018 ja enda nimi. Registreerimist kinnitab ülekande sooritamine.

Päikselist suve ja kohtumiseni!

Võimalus kandideerida tegevusteraapia magistriõppesse Jönköping University’s

Sisseastumisdokumente on võimalik esitada kuni 2. mai 2018. Rohkem infot leiad siit: https://ju.se/en/study-at-ju/admissions/masters-admission-guide.html


Foto: https://uniserveducation.com/jonkoping-university/

Abivahenditõendi väljastamisõigus tegevusterapeutidele – registreeri infopäevale Tallinnas või Tartus

Uuest aastast saavad abivahenditõendi väljastada ka füsio- ja tegevusterapeudid.

Riigipoolse soodustusega abivahendite ostmiseks või üürimiseks peab inimese abivahendi vajadus olema kirjas tema rehabilitatsiooniplaanis või arstitõendil. Lisaks peab inimesel olema ka abivahendikaart. Uuest aastast laieneb abivahenditõendi väljastajate ring ja abivahendi vajadust saavad tuvastada, lisaks pere- ja eriarstidele ning rehabilitatsioonimeeskonnale, ka füsioterapeudid ja tegevusterapeudid.

Abivahendi tõendite väljastamise õiguse saavad terapeudid, kellel on füsioterapeudi või tegevusterapeudi kutse või riiklikult tunnustatud kõrgharidus füsioteraapias või tegevusteraapias või sellele vastav kvalifikatsioon ning abivahendi vajaduse tuvastaja töötab tõendi väljastamise hetkel füsioterapeudi või tegevusterapeudina rehabilitatsiooni või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses. Vastav muudatus on kokku lepitud Eesti Füsioterapeutide Liidu ja Eesti Tegevusterapeutide Liiduga.

Tõendi väljastamine on terapeudile hea võimalus, mitte kohustus. Terapeudid saavad tõendi väljastamiseks kasutada abivahenditõendi blanketti, mille leiab SIIT. Blanketti saavad lisaks füsioterapeutidele ja tegevusterapeutidele kasutada ka pere- ja eriarstid. Tõend tuleb (digi)allkirjastada. Kui tõendi väljastamiseks ei kasutata näidisblanketti, tuleb tõendile kindlasti lisada info selle kohta:

1)     kellele tõend väljastatakse ja tema ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

2)     soovitatud abivahendi(d) ISO-kood, nimetus või kirjeldus;

3)     abivahendite vajaduse põhjendus;

4)     tõendi väljastanud spetsialisti ees- ja perekonnanimi, amet ja allkiri;

5)     tõendi väljastaja töökoha andmed (nimi, registrikood, aadress, kontakt);

6)     tõendi väljastamise aeg (abivahendi kehtivusaeg määruses = tõendi kehtivusaeg).

Infot, millised abivahendid on riigi poolt kompenseeritavad, millistel tingimustel ning kellel on õigus abivahendi vajadust tuvastada, leiab Sotsiaalkaitseministri määrusest nr 74 ja selle juurde kuuluvast lisast abivahendite loetelu. Täpsemat infot, milliseid tõendeid saavad väljastada füsioterapeudid saab SIIT ja tegevusterapeudid SIIT. Vastav muudatus viiakse sisse ka ministri määrusesse.

Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste osakond koos Eesti Füsioterapeutide Liidu- ja Eesti Tegevusterapeutide Liiduga korraldab muudatuste tutvustamiseks detsembris kaks infopäeva – Tallinnas, 1. detsembril kell 14-16 Põhja-Eesti Regionaalhaigla E-korpuses auditooriumis 202 ja Tartus, 8. detsembril kell 14-16 Tartu Ülikooli Kliinikumi Linkbergi auditooriumis. Tallinna üritusele saab registreeruda SIIN ja Tartu üritusele registreeru SIIN.

Täiendavat infot tõendite väljastamise, abivahendite süsteemi, IAK ja erimenetluste kohta saab sotsiaalkindlustusametist sotsiaalteenuste osakonnast.

Kogemusseminar – tegevusteraapia ja koduteenus Šotimaal

Juba sellel kolmapäeval 1. novembril kell 17:00 räägivad tegevusterapeut Sandra Bisset ja tema abikaasa Gavin Bisset Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, Kännu 67, ruumis 121 dementsusega inimeste tegevusteraapiast ja koduteenusest Šotimaal. Sandra on lõpetanud tegevusteraapia eriala Eestis ning omandanud magistrikraadi Šotimaal Queen Margareti Ülikoolis. Kohtumiseni!

Meediakajastus erialakonverentsist

Meediakajastus tänasest tegevusteraapia 100. aastapäevale pühendatud erialakonverentsist. Videoklipis annavad intervjuu tegevusteraapia õppetooli õppejõud Kristiina Didrik ja Grete Anton ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiiniliste teenistuste direktor Ivi Normet. Head järelvaatamist!

https://www.tallinnatv.eu/uudised/uudislood/15181-2017-10-26-tegevusteraapia-100-aastapaeva-konverents-todes-tegevusterapeutide-vajalikkust-ja-arengut-eestis

 

Konverents “Tegevusteraapia 100”

Juba sel neljapäeval (26. oktoobril kell 12:00) toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (Kännu 67, Tallinn) tegevusteraapia erialakonverents “Tegevusteraapia 100”. Konverentsile registreerimiseks kirjuta Kristi Viimsalule kristiviimsalu@gmail.com. Konverents on tasuta.

KONVERENTSI PÄEVAKAVA

12:00 Konverentsi avasõnad “100 aastat tegevusteraapiat” – Terje Bachmann (Eesti Tegevusterapeutide Liit)

12:15 Õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa tervitus (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

12:25 “Tegevusteraapia hetkeolukord Eestis” – Hanna-Maria Põldma (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tegevusteraapia õppetool)

12:40 “Tegevusteraapia tulevik haiglaravis” – Ivi Normet (MTÜ Elu Dementsusega)

13:00 “Tegevusterapia sild igapäevaellu” – Hanna-Stiina Heinmets (SA EELK Tallinna Diakooniahaigla)

13:20 Lõuna/Teraapiavahendite näitus

14:00 “Tegevusterapeudi abiga igapäevaellu tagasi” – Ingrid Märitz (AS Ida-Tallinna Keskhaigla)

14:20 “Tegevusteraapia alates sünnist….? Päriselt!” – Britta Frank (Nessa tegevus- ja teraapiatuba)

15:00 “Rahvusvaheline mõõde Eesti tegevusteraapias” – Mariliis Põld (Eesti Haigekassa)

15.20 “Tegevusterapeut autojuhtimise rehabilitatsioonis – kas ka Eesti tulevik?” – Grete Anton, Kristiina Didrik (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tegevusteraapia õppetool)

15.40 Kokkuvõte

15.50 Ringkäik tegevusteraapia ruumides

Hospiitskonverents

Kutse konverentsile!

Hea kolleeg!

MTÜ Pallium korraldab 16. novembril 2017. aastal Tallinnas rahvusvahelise hospiitskonverentsi teemal „Palliatiivne ravi Eestis – kas ainult unistus?“
Palliatiivne ravi on suunatud elu ohustava haigusega silmitsi olevate patsientide ja nende perekondade elukvaliteedi parandamisele. Palliatiivse ravi eesmärk on võimalikult aegsasti identifitseerida, hinnata ja ravida haigusest ning selle ravist tulenevaid valu ja teisi füüsilisi sümptomeid ning leevendada psühhosotsiaalseid ja hingelisi kannatusi.
Konverentsi põhirõhk on palliatiivse ravi kontseptsioonil Eestis ning Euroopas. Eesmärk on tõsta Eesti ühiskonna, teenuste arendajate ja pakkujate ning sotsiaal- ja tervishoiu professionaalide teadlikkust palliatiivsest ravist. Koos Eesti erialaspetsialistidega jagavad konverentsil oma teadmisi ning kogemusi ka välismaa spetsialistid.
Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel. Pakume sünkroontõlke võimalust. Konverentsi osalustasu on 20 € (MTÜ Palliumi liikmetele 10 eurot).
Konverentsile registreerimine algab mais 2017. Registreerida saab MTÜ Palliumi kodulehel www.pallium.ee. Registreerimine lõpeb 01. november 2017. Osalustasu maksmine kinnitab konverentsil osalemise.
Osalustasu maksmisel on arveldusarve nr EE972200221051854893 (Swedbank), saaja: MTÜ Pallium, selgitus: hospiitskonverents, osaleja nimi.

Lisainfot konverentsi kohta saab:
Külli Vetemaa
677 1800
Kylli.Vetema@itk.ee


Rahvusvaheline hospiitskonverents Põhja-Eesti Regionaalhaiglas Sütiste tee 21, Tallinn
„Palliatiivne ravi Eestis – kas ainult unistus?“
16. november 2017
KONVERENTSI KAVA

9.15 – 9.45 Registreerimine ja tervituskohv

9.45 – 10.00 Sissejuhatus ja tervitused (Agris Peedu Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees ja MTÜ Palliumi juhatuse poolt Dr. Jelena Leibur)

10.00 – 11.00 European Association for Palliative Care ja palliatiivravi kontseptsioon Belgias (Christine Debosschere, Belgium)

11.00 – 11.30 Palliatiivravi kontseptsioon Eestis (Pille Sillaste, Põhja-Eesti Regionaalhaigla)

11.30 – 12.00 Kohvipaus

12.00 – 12.30 Palliatiivravi kontseptsioon Lätis (Vilnis Sosars)

12.30 – 13.00 Palliatiivravi kontseptsioon Tšehhis – eetilised küsimused (Jana Hermanova, CZ)

13.00 – 13.45
Palliatiivravi süsteem Tšehhi haiglas – praktiline kogemus (Martin Havrda, CZ)

13.45 – 14.30 Lõuna

14.30 – 15.00 Palliatiivravi kontseptsioon Soomes (Irja Õun)

15.00 – 15.30 Palliatiivravi kontseptsioon Ameerikas (Kathryn Hegedus, USA)

15.30 – 16.00 Palliatiivravi Eestis – tulevikunägemus (Sotsiaalministeeriumi esindaja)

16.00 – 17.00 Paneeldiskussioon ja konverentsi lõpetamine